Bank: 786874961   (Triodos)
IBAN: NL56 TRIO 0786 8749 61 /BIC: TRIONL2UXXX                                                  

KvK Amsterdam: 34.32.11.77


           HIOB

info@hiob.nl

Tel.: +31-(0)20-6866996Stichting HIOB stelt zich ten doel op een laagdrempelige wijze steun te bieden
aan hen die dat nodig hebben. De stichting doet dat door het organiseren van inloop-ochtenden alwaar buurtbewoners elkaar kunnen helpen door het uitwisselen van ervaringen. Daarnaast biedt
HIOB gratis goederen en diensten aan aan hen die
-om wat voor reden dan ook- daar behoefte aan hebben.

Het gaat daarbij vooral om eerste levensbehoeften en diensten op zowel juridisch alsook
sociaal gebied. De Stichting doet dat zonder winstoogmerk en zonder aanzien des persoons.

Alle hulp daarbij is welkom en daarom zoeken wij:
-Vrijwilligers: Om de Ruilwinkel te bedienen; (juridisch) advies te verlenen; goederen op te knappen, e.d.  Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn om een keertje te koken;

-Goederen: De door U aangeleverde goederen (Koffiezetapparaat, serviesgoed, dekens e.d.) worden door ons wanneer nodig opgeknapt en weggegeven danwel voor weinig geld verkocht;

-Geld: Zonder inkomsten kunnen ook wij niet voortbestaan.

Wilt U ons sponseren, heeft U gratis spulletjes of wilt U informatie delen die voor ons
nuttig kan zijn? Aarzel dan niet contact met ons op te nemen. Alvast bedankt!


Momenteel ligt de focus op Amsterdam-West

The HIOB foundation aims to help those in need, no matter their background or the reason they need help. HIOB brings people together so they can exchange experiences.
The foundation offers free goods to relieve the first needs and offers free advice in legal, social and economic matters.

The foundation does not do this for a profit but to actually help improve people's livestandards.

All help to achieve this is useful and therefore we are constantly looking for:

-Volunteers: To assist in the shop, advice people, fix and clean incoming goods, etcetera.

-Goods: To provide for free or sell cheap

-Money: Even we can't exist without it.

Wish to sponsor us, got free goods we can use or want to share information that can be useful to our organisation, please don't hesitate to contact us. Thank you!

For now we focus on Amsterdam-West

Deze website is met opzet simpel gehouden opdat ook mensen met oudere computers deze kunnen bekijken. Informatie over het bestuur en over de financiŽn is op te vragen via info@hiob.nl en vindt u op Stichting HIOB